• O nas

  • Z lotu ptaka

  • Kółko Fotograficzne

    Pełnia księżyca

 

Powiat
Nowosądecki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Facebook

 

 

 

 Nasz Instagram

 

 

 Nasz blog

WYSTAWA BIOGRAFICZNA

ZBIGNIEW HERBERT

„POETA NIEZŁOMNY-WYBITNY POLSKI ARTYSTA”

WYSTAWA BIOGRAFICZNA

 

27 października 2017 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.

 

Na przełomie grudnia 2018/stycznia 2019 w galerii „Pod Gargulcem” Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu można obejrzeć wystawę biograficzną pt. „ Zbigniew Herbert-poeta niezłomny-wybitny polski artysta”. Wystawa zorganizowana została  z okazji 20 rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, promowanie sztuki żywego słowa wśród młodzieży, przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 

„Zbigniewa Herbert, jeden z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. 
W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: 
w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu.

W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.

Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem „Należy [...] zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie”.

Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny. Idź”.

 

[https://www.bn.org.pl/projekty/rok-herberta-2018/rok-zbigniewa-herberta-2018]

 

Organizator:

Internat Międzyszkolny w Starym Sączu

Koordynator: Małgorzata Tarsa Bielak, Krzysztof Ruchała

 

Nowe foto

Galeria