• O nas

  • Z lotu ptaka

  • Kółko Fotograficzne

    Pełnia księżyca

 

Powiat
Nowosądecki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Facebook

 

 

 

 Nasz Instagram

 

 

 Nasz blog

Ślubowanie

 

W dniu 27 września 2016 roku według tradycji Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu ślubowanie złożyli nowo przyjęci mieszkańcy internatu, którzy do grona internackiego dołączyli jako pierwszoklasiści uczący się w kilku szkołach średnich na Sądecczyźnie. Są to dziewczęta i chłopcy nie tylko z różnych stron regionu, ale także z sąsiedniego kraju z Ukrainy. Ślubowanie przyjęła dyrektorka placówki pani Lucyna Dybiec. Świadkami ślubowania byli rodzice pierwszoklasistów, wychowawcy internatu, oraz starsi mieszkańcy internatu. Po uroczystym ślubowaniu odbyła się część artystyczna w wykonaniu zaproszonych gości zespołu wokalnego „YOUNG VOICE” działającego w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu prowadzonego przez panią Irenę Górowską. Wokaliści MOK od kilkunastu lat są nieodzownym elementem i atrakcją większości koncertów, festynów, akcji charytatywnych, eventów, bankietów i innych imprez odbywających się na terenie miasta Nowego Sącza i regionu nowosądeckiego. A to za sprawą dużych umiejętności warsztatowych, które przekładają się na interesujące popisy estradowe. Po występie wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek.

Nowe foto

Galeria