• O nas

  • Z lotu ptaka

  • Kółko Fotograficzne

    Pełnia księżyca

 

Powiat
Nowosądecki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Facebook

 

 

 

 Nasz Instagram

 

 

 Nasz blog

Policjant

26 września 2016 r. w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu odbyło się spotkanie z aspirantem Markiem Dudą. Tematem spotkania była „odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich i pełnoletnich”. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania aspirant Duda wyjaśnił, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie. Uwrażliwiał słuchaczy na to, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Podczas spotkania młodzież została uświadomiona odnośnie konsekwencji popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Aspirant Duda omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o typach postępowania, jakie mogą toczyć się przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nie realizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem o demoralizację. Na zakończenie spotkania młodzież miała możliwość zadawania pytań z czego młodzież bardzo chętnie skorzystała.

Nowe foto

Galeria