• O nas

 • Z lotu ptaka

 • Kółko Fotograficzne

  Pełnia księżyca

 

Powiat
Nowosądecki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Facebook

 

 

 

 Nasz Instagram

 

 

 Nasz blog

24 marzec 2019

INTERNAT MIĘDZYSZKOLNY W STARYM SĄCZU

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

NA WYKONANIE PLAKATU

 

CELE KONKURSU

 

 • popularyzowanie  i  wyjaśnianie  roli,  znaczenia  wolontariatu,
 • kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej,
 • promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej młodzieży,
 • rozwijanie inwencji twórczej uczniów i pokazywanie ich umiejętności na szerszym forum,
 • popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu
 • poszerzenie wśród uczniów wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy
 • zachęcanie młodzieży do podejmowania aktywności, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

 

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE DO 8 KWIETNIA 2019 R. W SIEDZIBIE PLACÓWKI

Warsztaty plastyczne dotyczące konkursu  odbywać się siedzibie placówki od marca do kwietnia.           

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA WYKONANIE PLAKATU „POMAGANIE JEST FAJNE”

 

Organizator:

 1. Internat Międzyszkolny w Starym Sączu

Cele Konkursu

 1. Popularyzowanie  i  wyjaśnianie  roli,  znaczenia  wolontariatu,
 2. Kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej,
 3. Promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej młodzieży,
 4. Rozwijanie inwencji twórczej,
 5. Popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu
 6. Poszerzenie wśród wychowanków wiedzy zakresu pracy wolontariuszy
 7. Zachęcanie młodzieży do podejmowania aktywności, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu                i solidarności społecznej.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs jest skierowany do wychowanków internatu
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 4 marca 2019 r. do  kwietnia 2019 roku.
 3. Prace plastyczne muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, zawierającymi hasło odnoszące się do tematyki wolontariatu.
 4. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką artystyczną na papierze o formacie A3                         (z wyłączeniem grafiki komputerowej).
 5. Każdy plakat winien być opisany na odwrocie: imię, nazwisko uczestnika konkursu ,wiek nazwa placów
 6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz do zorganizowania wystawy
 7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 9.
 8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom.
 9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa oraz złożone lub nadesłane  po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej.

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać osobiście do 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie placówki
 2. Powołanie pięcioosobowej komisji konkursowej nastąpi do dnia 9 kwietnia 2019 roku.
 3. Komisja konkursowa oceniając plakaty weźmie pod uwagę:  umiejętność doboru tematu plakatu do ogłoszonego konkursu, jakość wykonania,  • oryginalność.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 11kwietnia 2019 roku w ramach IX Przeglądu Dorobku Artystycznego Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w konkursie zostaną zaproszone na uroczystą Galę zorganizowaną w ramach IX Przeglądu Dorobku Artystycznego Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, a laureaci w trakcie spotkania zostaną nagrodzeni.
 3. 3.       Prace laureatów i uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie w Młodzieżowej Galerii Pod Gargulcem.
 4. 4.       Nagrody
 5. Komisja konkursowa dokona wyboru laureatów i przyzna nagrodę główną dla pierwszego miejsca oraz nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego 
 6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie.

 

 

GRUDZIEŃ 2018/STYCZEŃ 2019

ZBIGNIEW HERBERT

„POETA NIEZŁOMNY-WYBITNY POLSKI ARTYSTA”

WYSTAWA BIOGRAFICZNA

 

27 października 2017 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.

 

Na przełomie grudnia 2018/stycznia 2019 w galerii „Pod Gargulcem” Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu można obejrzeć wystawę biograficzną pt. „ Zbigniew Herbert-poeta niezłomny-wybitny polski artysta”. Wystawa zorganizowana została  z okazji 20 rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, promowanie sztuki żywego słowa wśród młodzieży, przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 

„Zbigniewa Herbert, jeden z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku.
W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad:
w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu.

W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.

Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem „Należy [...] zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie”.

Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny. Idź”.

 

[https://www.bn.org.pl/projekty/rok-herberta-2018/rok-zbigniewa-herberta-2018]

 

Organizator:

Internat Międzyszkolny w Starym Sączu

Koordynator: Małgorzata Tarsa Bielak, Krzysztof Ruchała

 

 

 

 

 

 

 

19 grudzień 2018

„W RĘKACH LUDZI ”

WIDOWISKO ARTYSTYCZNE NA PODSTAWIE BAŚNI HANSA CHRISTIANA ANDERSENA.

 „DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI”

 

20.12.2018 r. w siedzibie Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu odbyła się premiera widowiska artystycznego „W RĘKACH LUDZI” na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena. „Dziewczynka z zapałkami”. Widowisko bożonarodzeniowe to artystyczne przedsięwzięcie grupy teatralnej działającej przy pracowni plastycznej „Pod Gargulcem”.

„W rękach ludzi” to spektakl plastyczny, ilustrowany muzyką. Opowiada historię dziewczynki, która na swojej drodze spotyka ludzi zapominających o czynieniu dobra i udzielaniu pomocy ludziom. Przesłanie zawarte w zakończeniu spektaklu skłania do chwili refleksji i wytchnienia w przedświątecznej „pogoni za sprawunkami”.

 

„I tak kończy się historia . To dzięki Tobie ta bajka ma tak szczęśliwe zakończenie!

Niestety, takich dzieci, jak malutka dziewczynka, błądząca w mrozie po ciemnych ulicach, jest więcej. Dlatego jeśli zastanawiasz się, jak jeszcze możesz pomóc dzieciom - dziel się ciepłem i podaruj maluchom koc, jedzenie, czy zimowe ubranie.

Życzymy Ci, żeby nadchodzący rok pełen był szczęścia, zdrowia i radości. Pamiętaj, że każde dobro, które niesiemy innym, zawsze do nas powróci.”

 

W spektaklu wzięli udział:

 

Klaudia Zapalska

Roksana Drozd

Gabriela Pyra

Wojciech Joniak

Piotr Karpiel

Adrian Suchoń

Dorota Gorczowska

 

Akustyka i multimedia: Rafał Krzyszkowski

Scenografia: Karolina Czuba, Monika Mazur, Beata Rusnak, Adrian Bajtel, Maciej Krzyśko

Scenariusz i reżyseria: Małgorzata Tarsa Bielak

zobacz relacje - KLIK

18 grudzień 2018

W ramach warsztatów zorganizowany został także konkurs dla mieszkańców internatu na bożonarodzeniowy wystrój pokoju.

W dniu 18 grudnia 2018 r. komisja w składzie: Dyrektor Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, opiekun pracowni plastycznej „Pod gargulcem” oraz przedstawiciele społeczności internackiej wyłonili laureatów.

 

I MIEJSCE: pokój nr A 105 i B 102

WYRÓŻNIENIA: pokój nr 15, A 107 i A 110

14 grudzień 2018

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

„Stroik świąteczny i inne ozdoby choinkowe”.

 

Okres Świąt Bożego Narodzenia jest jednym z najpiękniejszych w roku. Dlatego większość ludzi nade wszystko go sobie ceni. Warto więc zadbać o przygotowanie dekoracji na te długo wyczekiwane przez wszystkich chwile.

W grudniu 2018 r. w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu zostały zorganizowane warsztaty bożonarodzeniowe dla młodzieży pod nazwą „Stroik świąteczny i inne ozdoby choinkowe”.

Program warsztatów obejmował tworzenie ozdób okolicznościowych, dekoracji świątecznych i stroików. Warsztaty pozwoliły uczestnikom rozwinąć potencjał artystyczny oraz spędzić czas w radosnej i twórczej atmosferze.

Celem warsztatów było rozwinięcie zdolności manualnych oraz wyobraźni, popularyzacja rękodzieła jako intrygującej formy aktywności, pozwalającej na zdobycie nowych umiejętności, pielęgnowanie tradycji związanych z tworzeniem ozdób i dekoracji świątecznych. Same warsztaty, oprócz cennego doświadczenia i praktycznych umiejętności, dały uczestnikom poczucie spełnienia artystycznego. Miła atmosfera sprzyjała dodatkowo integracji, a wymiana doświadczeń artystycznych okazała się drogocenna.

 

W ramach warsztatów zorganizowany został także konkurs dla mieszkańców internatu na bożonarodzeniowy wystrój pokoju.

W dniu 18 grudnia 2018 r. komisja w składzie: Dyrektor Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, opiekun pracowni plastycznej „Pod gargulcem” oraz przedstawiciele społeczności internackiej wyłonili laureatów.

 

I MIEJSCE: pokój nr A 105 i B 102

WYRÓŻNIENIA: pokój nr 15, A 107 i A 110

2 grudzień 2018

21 listopad 2018

100 - LECIE  ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ  NIEPODLEGŁOŚCI

„OJCOWIE NIEPODLEGŁEJ” - WYSTAWA HISTORYCZNA

 

W listopadzie 2018 r w galerii „Pod Gargulcem” Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu można oglądać wystawę historyczną „Ojcowie Niepodległej”. Wystawa została zrealizowana z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przez klub miłośników historii – opiekun Krzysztof Ruchała oraz pracownię plastyczną „Pod Gargulcem” – opiekun Małgorzata Tarsa Bielak.

Wystawa historyczna „Ojcowie Niepodległej” przybliża nam wielkie postaci historyczneoraz idee i wydarzenia od 1914 do 1921 roku. Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty oraz Wincenty Witos dla wszystkich Polaków powinni być symbolem walki o niepodległość.

Prezentowane na wystawie postaci pomimo wielu trudności, doprowadziły do sytuacji, że Polska nie tylko zmartwychwstała, ale zrealizowała ogromny skok naprzód we wszystkich dziedzinach. Ich dokonania są nie do przecenienia, a rola jaką odegrały w batalii o niepodległą Polskę ogromna.

Nowe foto

Galeria