• O nas

 • Z lotu ptaka

 • Kółko Fotograficzne

  Pełnia księżyca

 

Powiat
Nowosądecki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Facebook

 

 

 

 Nasz Instagram

 

 

 Nasz blog

Charakterystyka działalności

KLUB FILMOWY

KINOMAN

 

Opiekun; mgr Beata Nobilec

 

Cele i założenia

 •  przygotowanie do życia w społeczeństwie mediów,
 • rozwijanie świadomego i krytycznego odbioru dzieł sztuki,
 • zapoznanie z wybranymi dziełami filmowymi,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej wychowanków,
 • dostarczenie przeżyć estetycznyc
 • rozwój wrażliwości i wyobraźni,
 • integracja w grupie,
 • pobudzanie do samokształcenia,
 • pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów spośród repertuaru filmowego,
 • ukazanie możliwości adaptacyjnych tkwiących w dziełach artystycznych,
 • zapoznanie wychowanków z zagadnieniami filmowymi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe foto

Galeria